Video: Nederlandse uitvinding 'Glowing Lines' nader belicht

De innovatieve, bijzondere 'Glowing Lines', die momenteel een 500 meter lang stuk van de N359 nabij Oss zonder enige straatverlichting 's nachts zichtbaar maken, is wereldwijd het gesprek van de dag bij wegenbouwers. En wie nog twijfelt over de effectiviteit van de 'glow-in-de-dark'-belijning naar het idee van de Nederlandse kunstenaar Daan Roosegaarde: see for yourself!