Autotests

“Wie gaat dat in vredesnaam betalen voor Kia?! Niemand nooit niet, tenzij die persoon een mes op de keel is gezet.”