Autotests

“Ook optioneel weliswaar, maar de Golf geeft met deze luxe noviteiten ontegenzeggelijk zijn visitekaartje af.”